police officer

listen to the pronunciation of police officer
الإنجليزية - التركية
polis memuru

O bir polis memuru oldu. - He became a police officer.

Bir polis memuru onunla konuşuyor. - A police officer is talking to her.

sakçı memuru
(Askeri) TEMİZLİK SUBAYI: Bir ordugah mevkii veya garnizonu temiz ve derli toplu tutmak üzere komutan tarafından görevlendirilmiş subay,. Bu terimi, askeri inzibat subayı anlamına gelen (military police officer) ile karıştırmamalıdır
polis

Noktada on polis memuru vardı. - There were ten police officers on the spot.

Polis memurları mavi üniforma giyer. - Police officers wear blue uniforms.

cop
{i} polis memuru

Bir polis memuru olduğunu Tom'a söyleme. - Don't tell Tom you're a cop.

cop
{i} konik iplik yumağı
cop
{i} tutuklama
cop
kops
cop
performans katsayısı
cop
yumak
cop
sakçı
cop
aynasız
a police officer
Bir polis memuru
copper, police officer (derogatory)
bakır, polis memuru (aşağılayıcı)
copper, police officer (slang)
bakır, polis memuru (argo)
police officers
polisler
cop
konik iplik yumağ
cop
(fiil) yakalamak; enselemek; çalmak; aşırmak
cop
{f} çalmak
cop
oyunbozanlık etmek
cop
{f} enselemek
cop
cop yakala
cop
cop out argo çekilmek
cop
{i} polis

Buradan ayrılıyoruz. Polisler geliyor. - We're getting out of here. The cops are coming.

Polisler Tom'un kim olduğunu biliyor. - The cops know who Tom is.

cop
i., k.dili. polis, aynasız
cop
(Tekstil) kops, masura Açıklama: Kops; masuranın fitil ile dolmuş halinin ismidir
cop
f aşırmak
الإنجليزية - الإنجليزية
a member of a police force; "it was an accident, officer"
A police officer is a member of the police force. a meeting of senior police officers. A policeman or policewoman. a member of the police
cop, constable, policeman
{i} cop
PO
police officers
plural form of police officer
A police officer
bobby
A police officer
rozzer
A police officer
peeler
A police officer
pig
A police officer
cop
Police officers
cops
a police officer
law enforcement agent
military police officer
person who serves in the military police
police officers
finest
police officer
المفضلات