plural form of simple machine

listen to the pronunciation of plural form of simple machine
الإنجليزية - الإنجليزية
simple machines
plural form of simple machine

  الواصلة

  plu·ral form of sim·ple ma·chine

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv sîmpıl mışin

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈsəmpəl məˈsʜēn/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈsɪmpəl məˈʃiːn/

  كلمة اليوم

  senescent
المفضلات