plural form of rubbish bin

listen to the pronunciation of plural form of rubbish bin
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of rubbish bin في الإنجليزية التركية القاموس.

rubbish bins
çöp bidonları
الإنجليزية - الإنجليزية
rubbish bins
plural form of rubbish bin

  الواصلة

  plu·ral form of rub·bish bin

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv rʌbîş bîn

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrəbəsʜ ˈbən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈrʌbɪʃ ˈbɪn/

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات