plural form of open market

listen to the pronunciation of plural form of open market
الإنجليزية - الإنجليزية
open markets
Plural of open
opens
plural form of open market

  الواصلة

  plu·ral form of o·pen mar·ket

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv ōpın märkıt

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈōpən ˈmärkət/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈoʊpən ˈmɑːrkət/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات