plural form of heat transfer

listen to the pronunciation of plural form of heat transfer
الإنجليزية - الإنجليزية
heat transfers
plural form of heat transfer

  الواصلة

  plu·ral form of heat trans·fer

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv hit tränsfır

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt transˈfər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt trænsˈfɜr/

  كلمة اليوم

  inferno
المفضلات