plural form of festivity

listen to the pronunciation of plural form of festivity
الإنجليزية - التركية

تعريف plural form of festivity في الإنجليزية التركية القاموس.

festivities
şenlik
الإنجليزية - الإنجليزية
festivities
plural of festivity
festivities
plural form of festivity

  الواصلة

  plu·ral form of fes·ti·vi·ty

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv festîvıti

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv feˈstəvətē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv fɛˈstɪvətiː/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات