plural form of dump tackle

listen to the pronunciation of plural form of dump tackle
الإنجليزية - الإنجليزية
dump tackles
plural of dump
dumps
plural form of dump tackle

  الواصلة

  plu·ral form of dump tack·le

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv dʌmp täkıl

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdəmp ˈtakəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈdʌmp ˈtækəl/

  كلمة اليوم

  procumbent
المفضلات