pertaining to a thought or value that is considered outdated

listen to the pronunciation of pertaining to a thought or value that is considered outdated
الإنجليزية - التركية

تعريف pertaining to a thought or value that is considered outdated في الإنجليزية التركية القاموس.

backward
{s} çağdışı
backward
{s} geri kalmış

O, fikrini ifade etmede geri kalmış. - She is backward in expressing her opinion.

O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir. - The backwardness of that country is well known.

backward
kafasız
backward
utangaç
backward
rötarlı
backward
çekingen
backward
başlangıca yönelmiş
backward
geçmişe yönelmiş
backward
geriye yönelmiş
backward
(Pisikoloji, Ruhbilim) geri zekalı
backward
(sıfat) geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz
backward
geri (ye)
backward
tersine

Belki bütün bunu tersine yapıyoruz. - Maybe we're doing this all backwards.

backward
geriye doğru

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

backward
{s} isteksiz
backward
geri geri
backward
{s} geç
الإنجليزية - الإنجليزية
backward
pertaining to a thought or value that is considered outdated

  الواصلة

  pertaining to a thought or val·ue that I·s con·sid·ered out·da·ted

  التركية النطق

  pırteynîng tı ı thôt ır välyu dhıt îz kınsîdırd autdeytîd

  النطق

  /pərˈtānəɴɢ tə ə ˈᴛʜôt ər ˈvalyo͞o ᴛʜət əz kənˈsədərd ˈoutˌdātəd/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ə ˈθɔːt ɜr ˈvæljuː ðət ɪz kənˈsɪdɜrd ˈaʊtˌdeɪtɪd/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات