person trained in methods of treatment and rehabilitation

listen to the pronunciation of person trained in methods of treatment and rehabilitation
الإنجليزية - التركية

تعريف person trained in methods of treatment and rehabilitation في الإنجليزية التركية القاموس.

therapist
sağaltman
therapist
terapist

Tom bir terapistle görüşüyor. - Tom is seeing a therapist.

Tom ruhsatlı bir terapist midir? - Is Tom a licensed therapist?

therapist
{i} doktor

Doktor hastayı bir sırt yaralanması için tedavi ediyor. - The therapist is treating the patient for a back injury.

therapist
(Tıp) Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist
therapist
{i} terapist, sağaltımcı
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} therapist
person trained in methods of treatment and rehabilitation

  الواصلة

  per·son trained in methods of treat·ment and re·ha·bi·li·ta·tion

  التركية النطق

  pırsın treynd în methıdz ıv tritmınt ınd rihıbîlıteyşın

  النطق

  /ˈpərsən ˈtrānd ən ˈmeᴛʜədz əv ˈtrētmənt ənd ˌrēhəˌbələˈtāsʜən/ /ˈpɜrsən ˈtreɪnd ɪn ˈmɛθədz əv ˈtriːtmənt ənd ˌriːhəˌbɪləˈteɪʃən/

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات