persistent petty and unjustified criticism

listen to the pronunciation of persistent petty and unjustified criticism
الإنجليزية - التركية

تعريف persistent petty and unjustified criticism في الإنجليزية التركية القاموس.

carping
{i} şikayetçi
carping
{f} kusur bul
carping
yersiz eleştiri
faultfinding
eleştiri
carping
şikâyetçi
faultfinding
kusur bulucu
faultfinding
hata arama
faultfinding
eleştirici
faultfinding
{i} kusur bulma
faultfinding
{i} eleştirme
الإنجليزية - الإنجليزية
faultfinding
carping
persistent petty and unjustified criticism

  الواصلة

  per·sist·ent Pet·ty and un·jus·ti·fied cri·ti·cism

  التركية النطق

  pırsîstınt peti ınd ıncʌstıfayd krîtîsîzım

  النطق

  /pərˈsəstənt ˈpetē ənd ənˈʤəstəˌfīd ˈkrətəˌsəzəm/ /pɜrˈsɪstənt ˈpɛtiː ənd ənˈʤʌstəˌfaɪd ˈkrɪtɪˌsɪzəm/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات