persistent determination

listen to the pronunciation of persistent determination
الإنجليزية - التركية

تعريف persistent determination في الإنجليزية التركية القاموس.

perseverance
sebat

Tom'un sebatına hayranım. - I admire Tom's perseverance.

perseverance
tahammül
persistence
(Denizbilim) istikrarlı
doggedness
bildiğinden şaşmazlık
persistence
(Teknik,Televizyon) görüntü tutulması
doggedness
inatçılık
doggedness
sebat
doggedness
inat
perseverance
direşme
perseverance
{i} sonuna kadar direnme

Her durumda, sevgi sonuna kadar direnmedir. - In all cases, love is perseverance.

perseverance
taannüt
doggedness
{i} kararlılık
doggedness
{i} azim
perseverance
{i} azim

Azimsiz başarı yoktur. - There's no success without perseverance.

Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır. - Perseverance, it is often said, is the key to success.

الإنجليزية - الإنجليزية
tenacity
persistence
perseverance
pertinacity
doggedness
persistency
persistent determination

  الواصلة

  per·sist·ent de·ter·mi·na·tion

  التركية النطق

  pırsîstınt dîtırmıneyşın

  النطق

  /pərˈsəstənt dəˌtərməˈnāsʜən/ /pɜrˈsɪstənt dɪˌtɜrməˈneɪʃən/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات