permitted to eat according to jewish dietary laws

listen to the pronunciation of permitted to eat according to jewish dietary laws
الإنجليزية - التركية

تعريف permitted to eat according to jewish dietary laws في الإنجليزية التركية القاموس.

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
الإنجليزية - الإنجليزية
kosher
permitted to eat according to jewish dietary laws

  الواصلة

  permitted to eat ac·cord·ing to Jew·ish di·e·ta·ry laws

  التركية النطق

  pırmîtıd tı it ıkôrdîng tı cuîş dayıteri lôz

  النطق

  /pərˈmətəd tə ˈēt əˈkôrdəɴɢ tə ˈʤo͞oəsʜ ˈdīəˌterē ˈlôz/ /pɜrˈmɪtəd tə ˈiːt əˈkɔːrdɪŋ tə ˈʤuːɪʃ ˈdaɪəˌtɛriː ˈlɔːz/

  كلمة اليوم

  onychophagia
المفضلات