permanent appropriation

listen to the pronunciation of permanent appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) SÜREKLİ TAHSİSAT: ABD'de bir defa tahsis edildikten sonra Kongreden tekrar karar alınmasına lüzum kalmadan, iptal edilinceye kadar, her devre kendiliğinden yenilenen tahsisat. Bak. "appropriation"
permanent appropriation

  الواصلة

  per·ma·nent ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  pırmınınt ıprōprieyşın

  النطق

  /ˈpərmənənt əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈpɜrmənənt əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات