perform without preparation

listen to the pronunciation of perform without preparation
الإنجليزية - التركية
doğaçlama
doğaçlama yapmak
perform without preparation

  الواصلة

  per·form with·out prep·a·ra·tion

  التركية النطق

  pırfôrm wîdhaut prepıreyşın

  النطق

  /pərˈfôrm wəᴛʜˈout ˌprepərˈāsʜən/ /pɜrˈfɔːrm wɪðˈaʊt ˌprɛpɜrˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات