pathological fear of some specific stimulus or situation

listen to the pronunciation of pathological fear of some specific stimulus or situation
الإنجليزية - التركية

تعريف pathological fear of some specific stimulus or situation في الإنجليزية التركية القاموس.

phobia
fobi

Onun Yafa Cakes fobisi vardır. - He has a phobia of Jaffa Cakes.

Güveler hakkında garip bir fobisi var. - He has a peculiar phobia about moths.

phobia
belli bir şey veya duruma karşı duyulan aşırı korku
phobia
fobya
phobia
{i} korku
phobia
ürkü
phobia
sevmezlik
phobia
fobisi

Onun Yafa Cakes fobisi vardır. - He has a phobia of Jaffa Cakes.

Derin deniz fobisine sahip misin? - Do you have deep sea phobia?

phobia
{i} fobi, yılgı, korku
phobia
aşırı derecede korku veya nefret
phobia
korkusu
phobia
(Tıp) Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi
الإنجليزية - الإنجليزية
phobia
pathological fear of some specific stimulus or situation

  الواصلة

  path·o·lo·gi·cal fear of some spe·cif·ic sti·mu·lus or si·tu·a·tion

  التركية النطق

  päthıläcîkıl fîr ıv sʌm spısîfîk stîmyılıs ır sîçueyşın

  النطق

  /ˌpaᴛʜəˈläʤəkəl ˈfər əv ˈsəm spəˈsəfək ˈstəmyələs ər ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ˌpæθəˈlɑːʤɪkəl ˈfɪr əv ˈsʌm spəˈsɪfɪk ˈstɪmjələs ɜr ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  dinkum
المفضلات