outside the computer case

listen to the pronunciation of outside the computer case
الإنجليزية - التركية

تعريف outside the computer case في الإنجليزية التركية القاموس.

external
dış

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

external
harici

Onu harici hard diskte sakla. - Save it on the external hard drive.

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
الإنجليزية - الإنجليزية
external
the computer case
tower
outside the computer case

  الواصلة

  out·side the com·put·er case

  التركية النطق

  autsayd dhi kımpyutır keys

  النطق

  /ˈoutˈsīd ᴛʜē kəmˈpyo͞otər ˈkās/ /ˈaʊtˈsaɪd ðiː kəmˈpjuːtɜr ˈkeɪs/

  كلمة اليوم

  truckle
المفضلات