outside of the body system or organ

listen to the pronunciation of outside of the body system or organ
الإنجليزية - التركية

تعريف outside of the body system or organ في الإنجليزية التركية القاموس.

external
dış

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

external
harici

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
الإنجليزية - الإنجليزية
external
outside the body
ex vivo
outside the body
extracorporeal
outside of the body system or organ

  الواصلة

  out·side of the bo·dy sys·tem or or·gan

  التركية النطق

  autsayd ıv dhi bädi sîstım ır ôrgın

  النطق

  /ˈoutˈsīd əv ᴛʜē ˈbädē ˈsəstəm ər ˈôrgən/ /ˈaʊtˈsaɪd əv ðiː ˈbɑːdiː ˈsɪstəm ɜr ˈɔːrɡən/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات