oran

listen to the pronunciation of oran
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Tahmin, keşif
(Osmanlı Dönemi) Biçim, tenasüb, endam
(Osmanlı Dönemi) Ölçü, mikyas
İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı
iki şey arasındaki karşılıklı uygunluk
İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp
iki büyüklük arasındaki bağınt
Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı
Nispet

Cürüm nispeti mütemadiyen fazlalaşıyor. - Suç oranı sürekli olarak artıyor.

Albert Camus'nün yapıtlarında bolca söz ettiği, Cezayir'deki kent
Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
oran dışı
İki tam sayının bölümü olmayan (sayı)
altın oran
Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır
الإنجليزية - الإنجليزية
A male given name
Port of Algeria
given name, male
City (pop., 1998: 692,516), northwestern Algeria. Situated on the Mediterranean Sea, it is about midway between Tangier, Morocco, and Algiers. With the adjacent Mers el-Kebir, it is the country's second largest port. Founded in the 10th century by Andalusians as a base for trade with the northern African hinterland, it was held by the Spanish until 1708, when it fell to the Ottomans. It was devastated by an earthquake in 1790. In 1792 the Ottomans settled a Jewish community there. In 1831 it was occupied by the French, who established a modern port and naval base. In World War II (1939-45) it came under the control of the Allied Powers. Most of its European inhabitants left after Algerian independence in 1962. It is divided into a waterfront and the old and new city sections built on terraces above it
a port city in northwestern Algeria and the country's 2nd largest city
التركية - الإنجليزية
ratio

The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI. - Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor.

What's the student/teacher ratio at your school? - Okulundaki öğrenci / öğretmen oranı nedir?

(Hukuk) rate

The crime rate is decreasing in Canada. - Kanada'da suç oranı düşüyor.

At what rate did the illness spread? - Hastalık ne oranda yayıldı.

proportion

With every increase of scientific knowledge, man's power for evil is increased in the same proportion as his power for good. - Bilimsel bilginin her artışıyla insanın kötülük için gücü iyilik için gücü gibi aynı oranda artırılır.

The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass. - İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.

proportion; estimate; ratio, rate
(Tıp) rate ratio
incidence
(Kanun) quorum
(Bilgisayar) zoom
magnification
(Ticaret) margin
rating
(Bilgisayar) zoom to
relation
measure

You can use a psychrometer to measure relative humidity. - Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz.

As a measure to prevent another period of inflation, our government has jacked up interest rates. - Enflasyonun başka dönemini önlemek için bir önlem olarak, bizim hükümet faiz oranlarını yükseltti.

proportion; ratio; rate
percentage

The percentage of carbohydrates in animal cells is approximately 6 percent. - Hayvan hücrelerindeki karbonhidrat oranı yaklaşık yüzde altıdır.

The animal cell has a greater percentage of proteins than the plant cell. - Hayvan hücresi, bitki hücresinden daha büyük bir protein oranına sahiptir.

rate , ratio
(Biyoloji) quotient
rate, ratio
oran analızı
ratio analysis
oran dahilinde
(Ticaret) prorata
oran değiştir
(Bilgisayar) change ratio
oran testi
(Matematik) ratio test
oran üzerine
(Ticaret) prorata
oran algılayıcı
(Telekom) rate sensor
oran azalma faktörü
(Havacılık) derating factor
oran detektörü
ratio detector
oran değişim birimi; uzaktan kumanda cihazı
(Askeri) rate changes unit; remote control unit
oran düzeni
(Pisikoloji, Ruhbilim) ratio schedule
oran kavramı
sense of proportion
oran kestirici
(İstatistik) ratio estimator
oran sayısı
(Kimya) proportional number
oran sezicisi
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) ratio detector
oran tahmin edici
(İstatistik) ratio estimator
oran tahmini
(Bahis) morning line
oran yasası
(Fizik) definite proportions, law of
oran yok
(Bilgisayar) no rates
oran ölçeği
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) ratio scale
ortalama oran
(Ticaret) average rate
indirimli oran
reduced rate
sabit oran
(Ticaret) flat rate
sabit oran
(Ticaret) peg
sabit oran
(Ticaret) fixed rate
taban oran
(Ticaret) floor
temel oran
(Havacılık) base rate
ters oran
inverse proportion
yüksek oran
high rate
örnek oran
(Bilgisayar) sample rate
oranlar
rates
armonik oran
harmonic ratio
artık oran
(Kanun) surplus ratio
bazal metabolik oran
basal metabolic rate
cari oran
current ratio
cari oran
(Ticaret) working capital ratio
disponibilite oran
(Ticaret) cash ratio
eksenel oran
axial ratio
geometrik oran
(Geometri) geometrical proportion
gerilme oran
stress ratio
kompleks oran
(Matematik,Teknik) complex ratio
kritik oran
(Pisikoloji, Ruhbilim) critical ratio
standart oran
(Ticaret) standard rate
ters oran
inverse ratio
uyumlu oran
harmonic ratio
yıllık oran
(Ticaret) annual rate
çapraz oran
cross ratio
oran

  الواصلة

  O·ran

  التركية النطق

  ôrän

  النطق

  /ôˈrän/ /ɔːˈrɑːn/

  علم أصول الكلمات

  () Anglicized from Irish saints' name Odhrán, diminutive of odhar "dun, sallow".

  كلمة اليوم

  gamboge
المفضلات