one who firmly supports a cause

listen to the pronunciation of one who firmly supports a cause
الإنجليزية - الإنجليزية
stalwart
one who firmly supports a cause

  الواصلة

  one who firm·ly supports a cause

  التركية النطق

  hwʌn hu fırmli sıpôrts ı kôz

  النطق

  /ˈhwən ˈho͞o ˈfərmlē səˈpôrts ə ˈkôz/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈfɜrmliː səˈpɔːrts ə ˈkɔːz/

  كلمة اليوم

  gerent
المفضلات