onarma

listen to the pronunciation of onarma
التركية - الإنجليزية
repair; restoration
patch
(Ticaret) troubleshooting
debugging
reparation
refit
instauration
onarmak
repair

Our task is to repair a wall. - Bizim görevimiz bir duvarı onarmak.

It'll cost about 2,000 yen to repair it. - Onu onarmak yaklaşık 2,000 yen'e mal olacak.

onarmak
fix

They're here to fix the heating system. - Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar.

It'll cost $300 to fix it. - Bunu onarmak 300 dolara mal olacak.

onarmak
{f} mend

I want to mend this watch. - Bu saati onarmak istiyorum.

It is never too late to mend. - Onarmak için asla çok geç değil.

onarmak
restore
onar
{f} mend

Tom is still trying to mend fences. - Tom hâlâ çitleri onarmaya çalışıyor.

These new shoes already want mending. - Bu yeni ayakkabılar şimdiden onarım istiyor.

onarmak
refit
onarmak
renovate

I'd like to renovate the house. - Evi onarmak istiyorum.

onarmak
patch up
onarmak
{f} remedy
onarmak
relay
onarmak
rebuild
onar
{f} repaired

Tom repaired my watch for me. - Tom benim için saatimi onardı.

This broken vase cannot be repaired. - Bu kırık vazo onarılamaz.

onar
{f} mending

These new shoes already want mending. - Bu yeni ayakkabılar şimdiden onarım istiyor.

My socks are in need of mending. - Çoraplarımın onarıma ihtiyacı var.

onarmak
do sth up
onarmak
do up
onarmak
overhaul
onarmak
service
onarmak
recondition
onar
fix

They're here to fix the heating system. - Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar.

My clock needs to be fixed. - Saatimin onarılması gerekiyor.

onar
{f} fixed

My clock needs to be fixed. - Saatimin onarılması gerekiyor.

I've fixed the radio for him. - Onun için radyoyu onardım.

onar
recondition
onar
{f} repair

After his knee repair, he could walk without pain. - Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu.

Tom knows how to repair computers. - Tom bilgisayarları nasıl onaracağını biliyor.

onarmak
doctor
onarmak
{f} debug
onarmak
tinker up
onarmak
(Hukuk) to repair

Is it possible to repair the washing machine? - Çamaşır makinesini onarmak mümkün müdür?

It'll cost about 2,000 yen to repair it. - Onu onarmak yaklaşık 2,000 yen'e mal olacak.

onarmak
{f} redress
onarmak
{f} rehabilitate
onarmak
to repair, to mend, to fix, to recondition; to restore, to renovate
onarmak
to repair; to restore
tırnak onarma
nail repair
التركية - التركية
Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Onarmak işi
Onarmak
tamir etmek
onar
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
onarmak
Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek. İşlenen bir kusuru veya yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak
onarmak
Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek
onarmak
İşlenen bir kusuru veya yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak
onarmak
Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek
onarma
المفضلات