of tyres: whose surface is worn away

listen to the pronunciation of of tyres: whose surface is worn away
الإنجليزية - التركية

تعريف of tyres: whose surface is worn away في الإنجليزية التركية القاموس.

bald
{s} kel

Daha gençken kel olmak istemiyorum. - I don't want to go bald when I'm still young.

Tom kelliğini gizlemek için şapkasını çıkarmadı. - Tom kept his hat on to hide his baldness.

bald
dazla

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
{s} kılsız; tüysüz
bald
dımdızlak
bald
yüzsüz
bald
süssüz
bald
sade
bald
{s} saçsız
bald
{s} kabak
bald
saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
bald
{s} sıkıcı
bald
baldpate kel kimse
bald
{s} yavan
bald
süssüz gizli olmayan
bald
{s} tüysüz
bald
{s} dazlak

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
çorak
bald
{s} dazlak (Argo)
bald
aşikar
الإنجليزية - الإنجليزية
bald
of tyres: whose surface is worn away
المفضلات