of sink

listen to the pronunciation of of sink
الإنجليزية - التركية

تعريف of sink في الإنجليزية التركية القاموس.

sank
sink koy/düş/batır/bat
sank
batmış

Bu geminin batmış olduğu açıktır. - It is clear that the ship sank.

sunk
batık

Batık bir gemide büyük bir hazine keşfedildi. - A great treasure was discovered in a sunken ship.

sunk
gömülmüş
sank
bat

Bu geminin batmış olduğu açıktır. - It is clear that the ship sank.

Zaman geçtikçe, umutlarımız battı. - As time went on, our hopes sank.

sunk
bat

Tom kesinlikle işinde çok para batırdı. - Tom certainly sunk a lot of money into his business.

Batan gemide kaç tane denizci vardı? - How many sailors were aboard the ship that sunk?

sunk
havşalı
sunk
batmış

Onlar geminin batmış olduğu sonucuna vardılar. - They came to the conclusion that the ship must have sunk.

Gökyüzü sanki güneş batmış kadar karanlık oldu. - The sky became as dark as if the sun had sunk.

sank
f., bak. sink
sunk
f., bak. sink 1
sunk
sunk fence hendek içinde saklı bahçe duvarı
sunk
{s} çukur
sunk
{s} çökük
sunk
{s} gömme
sunk
{s} gömülü
sunk
sink koy/düş/batır/bat
sunk
{s} içine çökük
الإنجليزية - الإنجليزية
sank
sunk
of sink
المفضلات