of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned

listen to the pronunciation of of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned
الإنجليزية - التركية

تعريف of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned في الإنجليزية التركية القاموس.

systematic
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematic
sistematik

Çevresel olarak zarar verici projeler sistematik olarak terk edilmelidir. - Environmentally damaging projects should be abandoned systematically.

Ben sistematik bir yöntemi tercih ederim. - I prefer a systematic method.

systematic
jüyeli
systematic
{s} yöntemli
systematic
(Tıp) (al) Sistemik, uslu ve kaideye göre, intizamlı
systematic
(Sosyoloji, Toplumbilim) dizgesel
systematic
{s} sistemli, dizgeli
systematic
{s} düzenli
systematic
{s} (Felsefe) sistematik, dizgesel
systematical
{s} yöntemli
systematical
{s} sistematik

Ekonomide hiçbir sistematik çalışma dayanışmayı öngörmez - No systematical study in economy assumes solidarity.

Çevresel olarak zarar verici projeler sistematik olarak terk edilmelidir. - Environmentally damaging projects should be abandoned systematically.

systematical
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematical
{s} düzenli
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} systematic
{s} systematical
of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned
المفضلات