of eccentric

listen to the pronunciation of of eccentric
الإنجليزية - التركية

تعريف of eccentric في الإنجليزية التركية القاموس.

gab
gevezelik
gab
zırvalamak
gab
{i} çene
gab
{f} k.dili. çene çalmak
gab
{f} çene yapmak
gab
{f} saçmalamak
gab
{i} saçmalık
gab
{i} konuşkanlık
gab
{i} çene çalma
gab
konuşma kabiliyeti
gab
boş laf the gift of gab konuşkanlık
gab
kdili gevezelik
gab
{f} boş konuşmak
gab
{f} çok konuşmak
gab
{i} boş lâf
الإنجليزية - الإنجليزية
gab
of eccentric

  الواصلة

  of ec·cen·tric

  التركية النطق

  ıv îksentrîk

  النطق

  /əv əkˈsentrək/ /əv ɪkˈsɛntrɪk/

  كلمة اليوم

  condign
المفضلات