obligatory arbitration

listen to the pronunciation of obligatory arbitration
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) zorunlu tahkim
(Ticaret) zorunlu hakemlik
الإنجليزية - الإنجليزية
advance commitment by two parties to submit to arbitration in the event of a disagreement
obligatory arbitration

  الواصلة

  ob·lig·a·to·ry ar·bi·tra·tion

  التركية النطق

  ıblîgıtôri ärbîtreyşın

  النطق

  /əˈbləgəˌtôrē ˌärbəˈtrāsʜən/ /əˈblɪɡəˌtɔːriː ˌɑːrbɪˈtreɪʃən/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات