not polite; not of polished manners; wanting in good manners

listen to the pronunciation of not polite; not of polished manners; wanting in good manners
الإنجليزية - التركية

تعريف not polite; not of polished manners; wanting in good manners في الإنجليزية التركية القاموس.

impolite
{s} kaba

Kimse kaba satıcıları sevmez. - Nobody likes impolite salesmen.

Hoşça kal dememesi kabalıktı. - It was impolite of him not to say goodbye.

impolite
inceliksiz
impolite
{s} terbiyesiz

Tom için önemli olan tek şey, bizim onun patronuna karşı terbiyesiz olmamamızdı. - The only thing that mattered to Tom was that we weren't impolite to his boss.

Tom terbiyesizce konuşur. - Tom spoke impolitely.

impolite
kaba bir şekilde
impolite
kabalık

Onun davetini geri çevirmen büyük kabalık. - It is very impolite of him to decline their invitation.

Onlar çok iyi tanımadıkları biriyle aynı fikirde olmamayı kabalık olarak düşünüyorlar. - They consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.

impolite
{s} nezaketsiz
impolite
{s} incitici
impolite
impolitenessterbiyesizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
impolite
not polite; not of polished manners; wanting in good manners
المفضلات