not lucky; unlucky

listen to the pronunciation of not lucky; unlucky
الإنجليزية - التركية

تعريف not lucky; unlucky في الإنجليزية التركية القاموس.

unhappy
mutsuz

Olmayı hayal ettiğimiz kadar mutlu ya da mutsuz değiliz. - We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be.

Bütün servetine rağmen hâlâ mutsuzdu. - For all his wealth, he was still unhappy.

unhappy
nahoş
unhappy
uygun olmayan
unhappy
tatsız
unhappy
uygunsuz
unhappy
uğursuz
unhappy
{s} şanssız, talihsiz: an
unhappy
{s} üzgün

Çok mutsuz olduğunuz için çok üzgünüm. - I'm very sorry you're so unhappy.

Seni çok mutsuz ettiğim için üzgünüm. - I'm sorry that I've made you so unhappy.

unhappy
{s} uygun olmayan/düşmeyen; uygunsuz, münasebetsiz: an unhappy remark uygun düşmeyen bir laf
unhappy
meşum
unhappy
{s} kederli
unhappy
{s} mutsuz, bedbaht
unhappy
{s} aksi
unhappy
talihsiz/mutsuz
unhappy
{s} münasebetsiz
unhappy
{s} yersiz
unhappy
beceriksiz
unhappy
(sıfat) mutsuz, üzgün, kederli, şanssız, aksi, yersiz, münasebetsiz
الإنجليزية - الإنجليزية
unhappy
not lucky; unlucky
المفضلات