not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic

listen to the pronunciation of not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic
الإنجليزية - التركية

تعريف not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic في الإنجليزية التركية القاموس.

insensitive
{s} duygusuz
insensitive
{s} taş kalpli
insensitive
{s} anlayışsız
insensitive
düşüncesiz
insensitive
vurdumduymaz kör ayvaz
insensitive
{s} katı yürekli
insensitive
izansız
insensitive
başkalarını düşünmeyen
insensitive
duyarsız

Çok kaba ve duyarsız olduğu için Chris'ten hoşlanmıyorum. - I dislike Chris because he is very rude and insensitive.

Ayakların tabanları, sıcağa ve soğuğa karşı duyarsızdır. - Soles of the feet are insensitive to heat and cold.

insensitive
etkilenmeyen
insensitive
hissetmez
insensitive
{s} hissiz
insensitive
{s} katı
الإنجليزية - الإنجليزية
insensitive
not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic

    الواصلة

    not ha·ving nor·mal e·mo·tion·al feelings, cold, tactless, un·dip·lo·ma·tic

    النطق

    كلمة اليوم

    amative
المفضلات