not fully formed or developed, unripe

listen to the pronunciation of not fully formed or developed, unripe
الإنجليزية - التركية

تعريف not fully formed or developed, unripe في الإنجليزية التركية القاموس.

immature
olgunlaşmamış

Sizler çok olgunlaşmamışsınız. - You guys are so immature.

O çok olgunlaşmamış görünüyor. - He sounds very immature.

immature
vaktinden evvel
immature
{s} gelişmemiş

Bu çocuklar çok gelişmemiş. - These guys are very immature.

immature
çocukça
immature
immaturityhamlık
immature
immaturelyyetişkin kimse gibi davranmayarak
immature
kemal bulmamış
immature
toyluk
immature
{s} toy, gelişmemiş
immature
ol gunlaşmadan
immature
{s} ham, olmamış
immature
{s} ham
immature
(Tıp) Tam gelişmemiş
الإنجليزية - الإنجليزية
immature
not fully formed or developed, unripe
المفضلات