not connected with what precedes

listen to the pronunciation of not connected with what precedes
الإنجليزية - التركية

تعريف not connected with what precedes في الإنجليزية التركية القاموس.

desultory
dağınık
desultory
(sıfat) istikrarsız, tutarsız, düzensiz, rasgele; gelişigüzel; maymun iştahlı (Argo)
desultory
{s} istikrarsız
desultory
dağmık rasgele
desultory
{s} gelişigüzel
desultory
amaçsız
desultory
kopuk
desultory
{s} rasgele
desultory
jüyesiz
desultory
{s} tutarsız
desultory
{s} maymun iştahlı (Argo)
desultory
aralannda bağlann olmayan
desultory
gayesiz
desultory
bağlantısız
desultory
devamslı
desultory
{s} rabıtasız, bağlantısız
الإنجليزية - الإنجليزية
desultory
not connected with what precedes

  الواصلة

  not con·nec·ted with what precedes

  التركية النطق

  nät kınektıd wîdh hwʌt prîsidz

  النطق

  /ˈnät kəˈnektəd wəᴛʜ ˈhwət prəˈsēdz/ /ˈnɑːt kəˈnɛktəd wɪð ˈhwʌt prɪˈsiːdz/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات