not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular

listen to the pronunciation of not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular
الإنجليزية - التركية

تعريف not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular في الإنجليزية التركية القاموس.

abnormal
{s} anormal

Bu ılık hava şubat için anormaldir. - This warm weather is abnormal for February.

Röntgeninizde bir anormallik belirledik. - We have detected an abnormality on your x-ray.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
الإنجليزية - الإنجليزية
abnormal
not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular

    الواصلة

    not conformed to rule or system; de·vi·at·ing from the type; anomalous; ir·re·gu·lar

    النطق

    كلمة اليوم

    impeach
المفضلات