not allowed, out of bounds

listen to the pronunciation of not allowed, out of bounds
الإنجليزية - التركية

تعريف not allowed, out of bounds في الإنجليزية التركية القاموس.

off limits
(Askeri) YASAK BÖLGE: Genellikle, askeri sahaların dışında kalan ve resmi iş haricinde, askeri şahısların girmeleri yasak olan yer veya mevki. Bu bölge askeri inzibat muhafazasında olabilir. Buna "off limits area" da denir
off limits
yasak bölge

Bu bina şimdi yasak bölgededir. - This building is off limits now.

Bu alan halka yasak bölge. - This area is off limits to the public.

off limits
(deyim) yasak bolge
الإنجليزية - الإنجليزية
off limits
not allowed, out of bounds
المفضلات