never-ending

listen to the pronunciation of never-ending
الإنجليزية - التركية
ebedi
hiç bitmez
Hiç bitmeyen, nihayete ermeyen, son bulmayan
bitmez
bitmek tükenmek bilmeyen
bitmez tükenmez
hiç bitmeyen
sonsuz
eternal
{s} sonsuz

Geçmiş ve gelecek yok; her şey sonsuz bir şimdikilikte akıyor. - There is not past, no future; everything flows in an eternal present.

Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak? - What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate?

eternal
{s} ebedi

Bizim zafer ebedi olacaktır. - Our glory will be eternal.

Dostluğumuz ebedî olsun. - May our friendship be eternal.

eternal
{s} ölümsüz

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

eternal
müebbet
eternal
sonrasız
eternal
öncesiz sonrasız
eternal
hiç bitmeyen
never ending
ebedi
digging deep, never-ending labor
kazma derin,-emek bitmeyen
neverending
Hiç bitmeyen, nihayete ermeyen, son bulmayan
eternal
{s} ölmez
eternal
ebedi varlık
eternal
{s} baki

Savaşlar gelir ve gider, ancak askerler baki kalırlar. - Wars come and go, but soldiers stay eternal.

eternal
daima
eternal
the Eternal City Roma the eternal triangle evli bir çift ile bunlardan birinin sevgilisi
eternal
başı ve sonu olmayan
eternal
Allah
eternal
{s} ebedi ve ezeli, başı ve sonu olmayan, ölümsüz
eternal
eternally ebediyen
eternal
daimi

Eric daimi bir iyimserdir. - Eric is an eternal optimist.

never ending
bitmez tükenmez
never ending
sonsuz
never ending
biteviye
neverending
hiç bitmez
neverending
ebedi
الإنجليزية - الإنجليزية
uninterrupted in time and indefinitely long continuing; "the ceaseless thunder of surf"; "in constant pain"; "night and day we live with the incessant noise of the city"; "the never-ending search for happiness"; "the perpetual struggle to maintain standards in a democracy"; "man's unceasing warfare with drought and isolation"; "unremitting demands of hunger"
emphasis If you describe something bad or unpleasant as never-ending, you are emphasizing that it seems to last a very long time. a never-ending series of scandals = interminable. seeming to continue for a very long time = endless
eternal
never-ending story
story without an end
neverending
Having no end or being endless
never ending
{s} without an end
neverending
{s} infinite, having no end; having no finish
never-ending
المفضلات