needlessly obscure or overly technical language

listen to the pronunciation of needlessly obscure or overly technical language
الإنجليزية - التركية

تعريف needlessly obscure or overly technical language في الإنجليزية التركية القاموس.

gibberish
anlamsız ses ya da konuşma
gibberish
anlaşılmaz söz
gibberish
Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma
gibberish
{i} hızlı ve anlamsız konuşma
gibberish
karışık söz
gibberish
çabuk ve anlaşılmaz söz
gibberish
{i} konuşmaya benzeyen anlamsız sesler
gibberish
{i} saçmalık

Bu benim için saçmalık. - This is gibberish to me.

gibberish
{i} abuk sabuk söz
الإنجليزية - الإنجليزية
gibberish
needlessly obscure or overly technical language

  الواصلة

  needlessly ob·scure or o·ver·ly tech·ni·cal lan·guage

  التركية النطق

  nidlısli ıbskyûr ır ōvırli teknîkıl länggwıc

  النطق

  /ˈnēdləslē əbˈskyo͝or ər ˈōvərlē ˈteknəkəl ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈniːdləsliː əbˈskjʊr ɜr ˈoʊvɜrliː ˈtɛknɪkəl ˈlæŋɡwəʤ/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات