nedensiz

listen to the pronunciation of nedensiz
التركية - الإنجليزية
irrational
unwarranted
unreasoning
without cause or reason
without a reason
wanton
unprovoked
arbitrary
groundless
unsubstantiated
innocent of reason
gratuitous
causeless
causeless, groundless; without a reason
causelessly
motiveless
blind
pathological
unmotivated
neden
cause

An earthquake, 8.9 on the Richter scale, hits Japan and causes a massive tsunami. - Richter ölçeğine göre 8.9 büyüklüğünde bir deprem Japonya'yı vurdu ve ağır bir tsunamiye neden oldu.

The accident has caused many deaths. - Kaza çok fazla ölüme neden oldu.

neden
reason

There is no reason why he should resign. - Onun istifa etmesi için bir neden yok.

For one reason or another, their holiday in France wasn't as good as they expected it would be. - Şu ya da bu nedenle, onların Fransa'daki tatili onların olmasını umdukları kadar iyi değildi.

neden
why

There is no reason why he should resign. - Onun istifa etmesi için bir neden yok.

Why did you paint the bank red? - Neden bankı kırmızıya boyadın?

nedensiz seçilmiş
arbitrary
nedensiz olarak
groundlessly
nedensiz saldırı
wanton attack
nedensiz zenginleşme
(Hukuk) unjust enrichment
neden
{i} ground

Adultery was a ground for divorce. - Zina bir boşanma nedeniydi.

Mars is red because of rusty iron in the ground. - Mars, zemindeki paslı demir nedeniyle kırmızıdır.

neden
motive

Tom had no motive to kill Mary. - Tom'un Mary'yi öldürmek için nedeni yoktu.

The motive for the murder is not yet known. - Cinayetin nedeni henüz bilinmiyor.

neden
what for?
neden
causatively
neden
wherefrom
neden
{i} rise

This political problem gave rise to hot discussions. - Bu politik problem sıcak tartışmalara neden oldu.

It may give rise to serious trouble. - O, ciddi bir soruna neden olabilir.

neden
(Kanun) instance
neden
matter for
neden
argument

Why do you always have to get so personal when we have an argument? - Bir anlaşmazlığımız olduğunda, neden her zaman bu kadar şahsi algılıyorsun?

neden
y (why)
neden
why on earth

Why on earth did you sell your newly-built house? - Allah aşkına neden yeni yapılmış evini sattın?

neden
score
neden
grounds
neden
factor

I'm just a simple factory worker. Why do you bother me? - Ben sadece basit bir fabrika işçisiyim. Neden beni rahatsız ediyorsunuz?

neden
matter of
neden
motivation
neden
whyever
neden
incentive
neden
spring

Do you know why spring rolls are called spring rolls? - İngilizcede sigara böreğine neden bahar sarması dendiğini biliyor musun?

neden
point

Why do I have to do this? What's the point? - Neden bunu yapmak zorundayım? Anlamı ne?

What's the point of us being here? - Burada olmamızın nedeni ne?

neden
matter

Language is an important matter, so don't leave it to the linguists. - Dil önemli bir konudur, bu nedenle dilbilimcilere bırakmayın.

Why do school grades matter? - Neden okul notları önemli?

neden
whys
neden
to cause
neden
{i} case

That being the case, he had little to say. - Bu nedenle, onun söyleyecek çok az şeyi vardı.

neden
the cause of
neden
the reason
neden
the cause
neden
cause, reason; why, what for
neden
forwhy
neden
room

Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement. - Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır.

Why are you in my room? - Neden benim odamdasın?

neden
causation

Correlation doesn't equal causation. - Korelasyon nedenselliğe eşit değildir.

Correlation doesn't imply causation. - Korelasyon nedensellik anlamına gelmez.

neden
(Hukuk) reason, ground
neden
Why?/What for?/For what reason?/For what reason ...?/Why ...?
neden
cause; reason
neden
occasion
neden
{i} wherefore
neden
whence
neden
wherefores
neden
seeds
neden
{i} inducement
neden
what for
التركية - التركية
Nedeni olmayan, sebepsiz
Bir sebebi olmadan
nedenli nedensiz
Hiçbir dayanağı yokken, nedeni olsun veya olmasın, sebepli sebepsiz
neden
Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet
neden
Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılır; niçin
neden
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
neden
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan
neden
Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılır; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner
nedensiz
المفضلات