monotonous and tedious routine

listen to the pronunciation of monotonous and tedious routine
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
humdrum
monotonous and tedious routine

  الواصلة

  mo·no·to·nous and te·di·ous rou·tine

  التركية النطق

  mınätınıs ınd tidiıs rutin

  النطق

  /məˈnätənəs ənd ˈtēdēəs ro͞oˈtēn/ /məˈnɑːtənəs ənd ˈtiːdiːəs ruːˈtiːn/

  كلمة اليوم

  ambrosia
المفضلات