mezhep

listen to the pronunciation of mezhep
التركية - الإنجليزية
sect

There are many sects in Hinduism. - Hinduizmde birçok mezhepler vardır.

Many sects have initiation rituals for new members. - Birçok mezheplerin yeni üyeler için inisiyasyon ritüelleri vardır.

sectarian
cult
doctrine
religion
madhab, one of the schools of Islamic law
order
denomination

What denominations would you like? - Hangi mezhepleri istersiniz?

creed
church
(Kanun) religious sect
communion
sect, cult, denomination
observance
mezhep farkı gözetmeyen
nondenominational
mezhep kaynaklı
(Politika, Siyaset) sectarian
mezhep partileri
(Politika, Siyaset) confessional parties
mezhep savaşları
wars of religion
hastalığın sadece kafada olduğuna inanan mezhep
Christian Science
vaftize karşı çıkan mezhep
anabaptism
التركية - التركية
Anlayış, görüş
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
Herhangi bir dinsel öğretinin alt birimi
Öğreti
(Osmanlı Dönemi) yol gidilen yol, tutulan çığır, dinin esâslarında bir olmakla beraber; teferruatta bazı farklı meseleler olması sebebiyle birbirinden az farklı müçtehidlerin yolları
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri: "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu. Öğreti
sekt
mezhepler
(Osmanlı Dönemi) mezâhib
mezhep
المفضلات