metod

listen to the pronunciation of metod
التركية - الإنجليزية
method

Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence. - Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

metot
method

This method is sure to work. - Bu metot kesin çalışacaktır.

The new method was anything but ideal. - Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi.

metot
practice
yeni metod
innovation
Metot
(Tıp) system
metot
technique; systematic arrangement of actions
metot
procedure
metot
method yöntem
metot
(Hukuk) process
metot
way; manner in which one conducts business
metot
plan of action
metot
wrinkle
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir neticeye ulaşmak için takib edilen fikir yolu. Usul. Kaide. Yol. Sistem
metot
Yöntem
metod
المفضلات