merely states what is going on

listen to the pronunciation of merely states what is going on
الإنجليزية - التركية

تعريف merely states what is going on في الإنجليزية التركية القاموس.

describe
{f} tanımlamak

1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu. - The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s.

Bunu tanımlamak bile zor. - It's hard to even describe.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom onun kilitli bir odadan nasıl kaçabildiğini tarif etti. - Tom described how he was able to escape from the locked room.

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
describe
merely states what is going on

  الواصلة

  mere·ly States what I·s Go·ing on

  التركية النطق

  mîrli steyts hwʌt îz gōîn ôn

  النطق

  /ˈmərlē ˈstāts ˈhwət əz ˈgōən ˈôn/ /ˈmɪrliː ˈsteɪts ˈhwʌt ɪz ˈɡoʊɪn ˈɔːn/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات