merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik

listen to the pronunciation of merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik
التركية - التركية
yürek çarpıntısı
merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik

    الواصلة

    me·rak, kay·gı, kor·ku gi·bi duy·gu·lar se·be·biy·le be·li·ren te·dir·gin·lik

    النطق

    كلمة اليوم

    flay
المفضلات