made up of liquid or moisture

listen to the pronunciation of made up of liquid or moisture
الإنجليزية - التركية

تعريف made up of liquid or moisture في الإنجليزية التركية القاموس.

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Tom eve sırılsıklam ıslak vardı. - Tom arrived home soaking wet.

Oturduğun koltuktaki boya hâlâ ıslak. - The paint on the seat on which you are sitting is still wet.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
made up of
oluşmak

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - The United States is made up of 50 states.

Komite on üyeden oluşmaktadır. - The committee is made up of ten members.

made up of
ibaret olmak
wet
ıslamak
wet
-e işemek
made up of
destekle
wet
{i} isteksiz kimse
made up of
-den oluşmak, -den meydana gelmek
made up of
oluşan
made up of
-den oluşmak, -den yapılmak
wet
{s} hatalı
wet
{s} yağışlı

Hava çok soğuk değildi, ama her zaman yağışlıydı. - It was not very cold, but it was always wet.

Hava kesin yağışlı olacak. - The weather is sure to be wet.

wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
içki yasağ
wet
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
الإنجليزية - الإنجليزية
wet
made up of
Made of, composed of
made up of liquid or moisture

  الواصلة

  made up of liq·uid or mois·ture

  التركية النطق

  meyd ʌp ıv lîkwıd ır moysçır

  النطق

  /ˈmād ˈəp əv ˈləkwəd ər ˈmoisʧər/ /ˈmeɪd ˈʌp əv ˈlɪkwəd ɜr ˈmɔɪsʧɜr/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات