light informal conversation for social occasions

listen to the pronunciation of light informal conversation for social occasions
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
gab
small talk
gabfest
gossip
causerie
chitchat
light informal conversation for social occasions

  الواصلة

  light in·for·mal con·ver·sa·tion for so·cial oc·ca·sions

  التركية النطق

  layt înfôrmıl känvırseyşın fôr sōşıl ıkeyjınz

  النطق

  /ˈlīt ənˈfôrməl ˌkänvərˈsāsʜən ˈfôr ˈsōsʜəl əˈkāᴢʜənz/ /ˈlaɪt ɪnˈfɔːrməl ˌkɑːnvɜrˈseɪʃən ˈfɔːr ˈsoʊʃəl əˈkeɪʒənz/

  كلمة اليوم

  condign
المفضلات