leaping or skipping about

listen to the pronunciation of leaping or skipping about
الإنجليزية - التركية

تعريف leaping or skipping about في الإنجليزية التركية القاموس.

desultory
dağınık
desultory
(sıfat) istikrarsız, tutarsız, düzensiz, rasgele; gelişigüzel; maymun iştahlı (Argo)
desultory
{s} istikrarsız
desultory
dağmık rasgele
desultory
{s} gelişigüzel
desultory
amaçsız
desultory
kopuk
desultory
{s} rasgele
desultory
jüyesiz
desultory
{s} tutarsız
desultory
{s} maymun iştahlı (Argo)
desultory
aralannda bağlann olmayan
desultory
gayesiz
desultory
bağlantısız
desultory
devamslı
desultory
{s} rabıtasız, bağlantısız
الإنجليزية - الإنجليزية
desultory
leaping or skipping about

  الواصلة

  leap·ing or skip·ping a·bout

  التركية النطق

  lipîng ır skîpîng ıbaut

  النطق

  /ˈlēpəɴɢ ər ˈskəpəɴɢ əˈbout/ /ˈliːpɪŋ ɜr ˈskɪpɪŋ əˈbaʊt/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات