kurtul

listen to the pronunciation of kurtul
التركية - الإنجليزية
break loose
got rid of

We finally got rid of our old car. - Sonunda eski arabamızdan kurtulduk.

We got rid of the mice in his house. - Onun evindeki farelerden kurtulduk.

get rid of

I will have to get rid of this worn-out carpet. - Ben bu yıpranmış halıdan kurtulmak zorunda kalacağım

It's not easy to get rid of a bad habit. - Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak kolay değildir.

get over

It took me three weeks to get over the flu. - Gripten kurtulmam tam üç hafta sürdü.

It takes time to get over a divorce. - Bir boşanmanın etkisinden kurtulmak zaman alır.

dispose of

How will you dispose of this problem? - Bu sorundan nasıl kurtulacaksın?

liquidate
getover
get#over
elude

Tom managed to elude capture. - Tom yakalanmaktan kurtulmayı başardı.

kurtul
المفضلات