konumlanmak

listen to the pronunciation of konumlanmak
التركية - الإنجليزية
situate
position
konum
location

Prices vary by location. - Fiyatlar konuma göre değişir.

What's their location? - Onların konumu nedir?

konum
position

I am now in a delicate position. - Şu anda hassas bir konumdayım.

I understand your position perfectly. - Senin konumunu mükemmel şekilde anlıyorum.

konum
{i} lie

He lost his position just because he refused to tell a lie. - Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı.

konum
{i} situation
konum
{i} attitude
konum
{i} station
konum
site, location; position, situation
konum
{i} site
konum
(Argo) pozzy
konum
(Dilbilim) setting
konum
(Bilgisayar) location of

I'll look up the location of the town on my map. - Haritamda kasabanın konumuna bakacağım.

William has discovered a correlation between the location of Mayan cities and the position of stars in constellations. - William Maya kentlerinin konumu ve takımyıldızlarındaki yıldızların konumu arasında bir ilişki keşfetti.

konum
(Bilgisayar) where

Where is my position on the map? - Harita üzerindeki konumumuz neresidir?

konum
(Bilgisayar) create in
konum
(Ticaret) positioning
konum
status
konum
situated
konum
(Bilgisayar) file locations
konum
(Bilgisayar) save in
konum
(Bilgisayar) at
konum
(Bilgisayar) look in
konum
(Bilgisayar) offset
konum
(Pisikoloji, Ruhbilim) locus
konum
code
konum
{i} state

Paradoxically, the President of Turkey is the de jure head of state but has no legal role in government. - Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur.

konum
(Meteoroloji) exposure
konum
(Bilgisayar) in
konumlanma
positioning
konum
place

It's not his place to tell me what to do. - Bana ne yapacağımı söylemek onun konumu değil.

konum
condition
konum
lay
konum
site, location
konum
standing
konum
{i} configuration
konum
(Hukuk) position, orientation
التركية - التركية
Yerleşmek, yer almak
Konum
konuş
Konum
vaziyet
konum
Durum, yer, vaziyet, pozisyon
konum
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
konum
Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü
konum
Pozisyon
konum
Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri
konumlanma
Konumlanmak işi
konumlanmak
المفضلات