konumla

listen to the pronunciation of konumla
التركية - الإنجليزية
{f} positioning
{f} position

Constellations can be a useful way to help identify positions of stars in the sky. - Takım yıldızları gökyüzündeki yıldızların konumlarını tanımaya yardım etmek için faydalı bir yol olabilir.

konum
location

What is your present location? - Mevcut konumunuz nedir?

However, the amount of wind available varies with the location and the season of the year. - Ancak, mevcut rüzgar miktarı konumu ve yılın sezonu ile değişir.

konum
position

I understand your position perfectly. - Senin konumunu mükemmel şekilde anlıyorum.

I am now in a delicate position. - Şu anda hassas bir konumdayım.

konum
{i} lie

He lost his position just because he refused to tell a lie. - Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı.

konum
{i} situation
konum
{i} attitude
konum
site, location; position, situation
konum
{i} station
konum
{i} site
konum
(Bilgisayar) create in
konum
(Ticaret) positioning
konum
status
konum
(Bilgisayar) file locations
konum
(Bilgisayar) at
konum
(Bilgisayar) save in
konum
(Argo) pozzy
konum
(Bilgisayar) offset
konum
(Pisikoloji, Ruhbilim) locus
konum
(Meteoroloji) exposure
konum
(Bilgisayar) in
konum
{i} state

Paradoxically, the President of Turkey is the de jure head of state but has no legal role in government. - Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur.

konum
(Bilgisayar) look in
konum
situated
konum
(Bilgisayar) where

Where is my position on the map? - Harita üzerindeki konumumuz neresidir?

konum
(Bilgisayar) location of

I'll look up the location of the town on my map. - Haritamda kasabanın konumuna bakacağım.

William has discovered a correlation between the location of Mayan cities and the position of stars in constellations. - William Maya kentlerinin konumu ve takımyıldızlarındaki yıldızların konumu arasında bir ilişki keşfetti.

konum
(Dilbilim) setting
konum
code
konumlamak
position
konum
condition
konum
place

It's not his place to tell me what to do. - Bana ne yapacağımı söylemek onun konumu değil.

konum
lay
konum
{i} standing
konum
site, location
konum
{i} configuration
konum
(Hukuk) position, orientation
التركية - التركية

تعريف konumla في التركية التركية القاموس.

Konum
konuş
Konum
vaziyet
konum
Durum, yer, vaziyet, pozisyon
konum
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
konum
Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü
konum
Pozisyon
konum
Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri
konumlamak
Konum durumunu kazanmak
konumla
المفضلات