kontrolsüz

listen to the pronunciation of kontrolsüz
التركية - الإنجليزية
uncontrolled

An uncontrolled life leads to misery. - Kontrolsüz bir yaşam sefalete yol açar.

unbounded
unrestrained
unchecked
(Konuşma Dili) out of hand
lax
lawless
wanton
turbulent
unbridled
kontrol
check

What time do you start check-in? - Bagaj kontrolüne ne zaman başlarsınız?

Please check the correct answer. - Lütfen doğru cevabı kontrol edin.

kontrol
control

Inflation is getting out of control. - Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor.

Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. - Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır.

kontrol
governance
kontrol
supervision
kontrol
{i} rein
kontrol
countenance
kontrol
grip

Tom got a grip on his emotions. - Tom duygularını kontrol altına aldı.

kontrol
(Bilgisayar) control desk
kontrol
rounds
kontrol
direction
kontrol
command
kontrol
(Ticaret) visitation
kontrol
metering
kontrol
controlling

How are you at controlling your temper? - Öfkeni nasıl kontrol ediyorsun?

The next four to six weeks are crucial in controlling the massive Ebola outbreak. - Önümüzdeki 4 ila 6 hafta, büyük Ebola salgınını kontrol etmekte çok önemlidir.

kontrol
disposal
kontrol
hand

Hand washing is one way to control bacteria. - El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur.

Things got a little out of hand. - İşler biraz kontrolden çıktı.

kontrol
(Ticaret) working papers
kontrol
curb
kontrol
(Ticaret) audit
kontrol
composure
kontrol
inspection

Korea received an inspection from the International Atomic Energy Agency. - Kore, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kontrol edilmiştir.

kontrol
superintendence
kontrol
checking

He was checking a ticket. - Bilet kontrol ediyordu.

The policeman was checking the cars one-by-one. - Polis, arabaları tek-tek kontrol ediyordu.

kontrol
{i} overhaul
kontrol
checkout
kontrol
{i} clutch
kontrol
pilot

The pilot is battling for the control of the aircraft. - Pilot, uçağın kontrolü için mücadele ediyor.

The pilot controls the engine power using the throttle. - Pilot, valf kullanarak motor gücünü kontrol eder.

kontrol
diagnostic
kontrol
controling
kontrol
helm
kontrol
control of
kontrol
clutches
kontrol
examination
kontrol
checking, inspecting
kontrol
wire

The puppets are controlled by wires. - Kuklalar teller tarafından kontrol edilir.

kontrol
inspector
kontrol
control, check; inspection; command; composure
kontrol
(Hukuk) control, supervising
التركية - التركية

تعريف kontrolsüz في التركية التركية القاموس.

kontrol
Yoklama, arama
kontrol
Denetçi, kontrolör
kontrol
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
kontrol
Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma
kontrol
Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma: "Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır."- N. Cumalı
kontrolsüz
المفضلات