kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir macun

listen to the pronunciation of kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir macun
التركية - التركية
lökün
kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir macun

    الواصلة

    ki·reç·le, zey·tin·ya·ğı ve pa·muk ka·rış·tı·rı·la·rak döv·mek su·re·tiy·le ya·pı·lan bir ma·cun

    النطق

    كلمة اليوم

    pell-mell
المفضلات