ketum

listen to the pronunciation of ketum
التركية - الإنجليزية
reticent
tight-lipped
cagey
guardedly
discreet
close
uncommunicative
secretive

Why is Tom always so secretive? - Tom neden her zaman çok ketum?

Why are you being so secretive? - Niçin öyle ketumlaşıyorsun?

incommunicative
(person) who won't divulge a secret, tightlipped
tight-lipped, reticent, discreet, secretive, close, cagey
ketum olmak
(deyim) keep one's own counsel
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Her şeyi gizleyen
(Hukuk) Sır vermeyen, sır saklayan, ağzı sıkı
(Osmanlı Dönemi) Sır saklayan. Herkese her şeyi konuşmayıp sırrını belli etmiyen
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek: "Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları sergilemeyi hiç sevmez."- A. İlhan
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
Ağzı sıkı
ketum olmak
Sır saklamak, ağzı sıkı olmak
ketum
المفضلات