kesik kesik

listen to the pronunciation of kesik kesik
التركية - الإنجليزية
fitfully
brokenly
1. gaspingly; in sporadic outbursts. 2. sporadic and truncated
intermittent
intermittently
spasmodic
gusty
in snatches
intermission
by snatches
staccato
by jerks
kesik
cut

How deep are the cuts? - Kesikler ne kadar derin?

If a cut is bleeding, put pressure on it. - Bir kesik kanıyorsa, üzerine baskı uygula.

kesik kesik havlamak
yelp
kesik kesik çizgi
(Matematik) dashed line
kesik kesik parlamak
glisten
kesik
incision
derin kesik
laceration
kesik
(Biyokimya) scission
kesik
penniless
kesik
(Otomotiv) cutout
kesik
broke
kesik
clipping
kesik
ogle
kesik
cutting
kesik
out
kesik alt çizgi
(Bilgisayar) dash underline
kesik aralığı
(Tekstil) vent
kesik atmak
ogle
kesik atmak
(Argo) get-the-eye
kesik atmak
(Argo) mash-eye
kesik atmak
(Argo) pash-eye
kesik atmak
(Argo) sheep's-eyes
kesik atmak
(Argo) googly-eyes
kesik dikiş
tack weld
kesik elyaf
(Tekstil) staple
kesik koni
(Matematik) sectional plane
kesik koni
frustum
kesik kuyruk
bob
kesik kuyruklu
cocktail
kesik olma
discontinuity
kesik piramit
(Matematik) truncated pyramid
kesik piramit
frustum-pyramid
kesik çalışma
(İnşaat) jog
kesik çatma
(Matematik) truncated pyramid
kesik çizgi
(Bilgisayar) dashes
kesik çizgi stili
(Bilgisayar) dash style
kesik çizgi stilleri
(Bilgisayar) dash styles
kesik çizgiler
boundary lines
kesik çizgiler
(Bilgisayar) dashes
kesik çizgili
(Bilgisayar) dashed
kesik çizgili doğru
dotted line
uzun kesik
slash
kesik atmak
come-up-and-see-me-sometime-look
kesik dikiş kaynak
(İmalat) Tack weld
eski kulağı kesik
slang 1. old woman-chaser. 2. one who has experienced much
kesik
gash
kesik
broken off, interrupted
kesik
interrupted
kesik
slash
kesik
curdled, sour
kesik
broken
kesik
off

The electricity is off at the moment. - Şu an elektrikler kesik.

The power has been off since this morning. - Bu sabahtan beri elektrik kesik.

kesik
slang bad (situation)
kesik
(a) cut, cut place
kesik
cut; off, out; curdled, coagulated; interrupted; broke, penniless; cutting, clipping; cut, incision; ogle
kesik
(Geometri) truncated
kesik
(gas, electricity, water) that has been cut off
kesik
(newspaper, magazine) clipping
kesik
slit
kesik
snick
kesik
skim milk curds
kesik
cut (through or off)
kesik
disconnected
kesik alınlık
(İnşaat) broken pediment
kesik atan kimse
slitter
kesik atmak
to ogle
kesik dalga testi
chopped wave test
kesik devre aşırı gerilimi
(Elektrik, Elektronik) cutting over voltage
kesik durgu
(Muzik) interrupted cadence
kesik hat
(Askeri) interrupted line
kesik hat
(Askeri) pecked line
kesik iplik
thrown off yarn
kesik koni
truncate cone
kesik koni elek
conical screen
kesik kuyruk
(at) bob
kesik nefes
spasmodic breathing
kesik olarak
disconnectedly
kesik piramit
truncate pyramid
kesik sözcük short form of
a word
kesik süt peyniri
(Tarım) green cheese
kesik tempolu caz müziği
rag
kesik tempolu caz müziği
ragtime
kesik uçlu kanat
(Havacılık) clipped wing
kesik var
I have a cut
kesik ve kuvvetli
staccato
kesik ve tiz bir havlama
yip
kesik yeri dikmek
sew something up
kesik yol çizgisi
(Otomotiv) broken line
kesik çizgili dikey
(Bilgisayar) dashed vertical
kuyruğu kesik hayvan
bobtail
tepesi kesik
truncated
ucu kesik
truncated
التركية - التركية
Ara vererek ve kısa kısa
ARALIKLI
KESiK
Kısa. Çiğ sütten yapılan yağsız peynir, çökelek, ekşimik
KESiK
Parası olmayan
KESiK
Takım kadrosuna alınmamış (oyuncu)
KESiK
Kesilmiş olan: "Biri saçları kesik, gözleri ayrık, dişleri dökük, fakat çok dinç ve güzel bir nineydi."- H. E. Adıvar
KESiK
Kesilmiş olan yer
KESiK
Kesilerek bozulmuş olan
KESiK
Gazete, dergi vb.nden kesilmiş yazı, kupür: "İçinde bir gazete kesiği var."- F. R. Atay
KESiK
Tarla, bağ ve bahçe çevresine açılan hendek
kesik
Kısa
kesik
Çiğ sütten yapılan yağsız peynir, çökelek, ekşimik
kesik
Gazete, dergi vb.den kesilmiş yazı, kupür
kesik
Ekşimik
kesik
Kupür
kesik
Halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı
kesik
Köyde sığırların her gün bir aile tarafından sırayla topluca otlatılması
kesik
Köye yakın tarla
kesik
Tarlayı sulamak için arıktaki suyun tarlaya çevrildiği yer
kesik
Kesilmiş olan
kesik hava
Halk şiiri dışında yanık ezgili deyiş
kesik kelime
Bir bölümü kesilerek kullanılan söz
kesik kerem
Âşık Kerem'in ezgilerinde görülen yanık türkü dalı
kesik koni
Bir koninin tabanına paralel bir düzlemle kesilmesinden elde edilen cisim
kesik piramit
Bir piramit, tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde taban yönünde kalan cisim
kesik prizma
Bir prizmanın bütün yer ayrıtlarını kesen bir düzlemle elde edilen, kesiti ile tabanı arasında kalan cisim
kesik kesik
المفضلات